TIN NGÀNH ĐIỆN
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 949/CT-EVN
Cập nhật ngày 08/11/2013,14:41:22
Ngày 25/10/2013

Ngày 25/10/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn 4094/EVN-KD V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 949/CT-EVN, triển khai thực hiện Nghị quyết 742/NQ-HĐTV ngày 21/10/2013 của Hội đồng thành viên EVN - đánh giá tình hình thực hiện "Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013" và quyết nghị các nội dung chỉ đạo thực hiện công tác này trong thời gian tới. Trang tin EVNCPC xin trân trọng giới thiệu.

Chia sẻ:
Các tin bài khác