KỸ THUẬT AN TOÀN
Nghị định số 81/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 106/NĐ-CP ngày 17/8/2005
Cập nhật ngày 04/11/2009,13:53:51

Nghị định bổ sung một số điều của nghị định 106/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐIện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Xem chi tiết
Chia sẻ:
Các tin bài khác
Quy trình điều tra sự cố (16/10/2009,15:12:02)
Bộ luật lao động (16/10/2009,14:27:23)
Luật điện lực (16/10/2009,14:25:57)
Luật Phòng cháy chữa cháy (16/10/2009,14:06:09)
Đang truy cập:
Lượt truy cập: