KỸ THUẬT AN TOÀN
Quy trình an toàn điện EVN (Ban hành theo QĐ số 1186/QĐ-EVN)
Cập nhật ngày 16/12/2011,08:03:12

Quy trình có hiệu lực ngày 1/4/2012, thay thế QT KTAT trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng DZ và TBA ban hành theo QĐ số 1018/QĐ-EVN ngày 13/6/2008 của EVN

Xem chi tiết
Chia sẻ:
Các tin bài khác
Quy trình Bảo hộ lao động (08/03/2011,11:04:38)
Đang truy cập:
Lượt truy cập: