Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
05/12/2017 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Gói thầu CPC-JICA-VTTB/04: Cung cấp thiết bị đóng cắt

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/12/2017 29/12/2017
05/12/2017 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên,Đăk Lăk thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Gói thầu CPC-JICA-VTTB/03: Cung cấp cách điện trung áp và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/12/2017 29/12/2017
05/12/2017 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Gói thầu CPC-JICA-VTTB/02: Cung cấp máy biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/12/2017 29/12/2017
05/12/2017 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Gói thầu CPC-JICA-PY-VTTB/01: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/12/2017 29/12/2017
05/12/2017 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đăk Lăk thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Gói thầu CPC-JICA-ĐL-VTTB/01: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/12/2017 29/12/2017
08/12/2017 Chương trình Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ SXKD và ĐTXD năm 2018

Gói thầu 17DAY-G115: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Gói thầu 17DAY-G116: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Gói thầu 17DAY-G117: Cung...

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

23/11/2017 14/12/2017
05/12/2017 DỰ ÁN: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN PHỤC VỤ CÁC TTĐK TẠI CÁC TỈNH QUẢNG TRỊ, QUẢNG NGÃI, QUẢNG NAM VÀ GIA LAI

GÓI THẦU: TRUYENDAN-HH-TBTD-03: Mua sắm thiết bị truyền dẫn quang và dịch vụ kỹ thuật

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

07/12/2017 27/12/2017
07/12/2017 Dự án: Hoàn thiện hệ thống truyền dẫn phục vụ các TTĐK tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Gia Lai

Gói thầu 04-TBDC-TRUYENDAN: Trang bị máy đo, máy hàn và bộ dụng cụ xử lý sự cố cáp quang phục vụ công tác quản lý vận hành

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

07/12/2017 18/12/2017
10/11/2017 Mua sắm tập trung MBA phụ tải phục vụ SXKD và ĐTXD năm 2018

Gói thầu 17MBAT-G108: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực Quảng Bình và Quảng Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

10/11/2017 20/11/2017
09/11/2017 Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống CPC-eOffice tập trung tại Trung tâm dữ liệu

Gói thầu 17CNTT-G105: Cung cấp bản quyền hệ điều hành và phần mềm ảo hóa cho trung tâm dữ liệu

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

09/11/2017 20/11/2017