Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
09/11/2017 Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống CPC-eOffice tập trung tại Trung tâm dữ liệu

Gói thầu 17CNTT-G104: Cung cấp và cài đặt máy chủ, thiết bị cân bằng và hệ thống SAN

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

09/11/2017 20/11/2017
09/11/2017 Dự án Hệ thống phục vụ lưu trữ điện tử hồ sơ khách hàng sử dụng điện

Gói thầu 17CNTT-G102: Cung cấp server, thiết bị lưu trữ SAN, NAS và dịch vụ lắp đặt

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

09/11/2017 20/11/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐL-W05: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Krông Păk, CưM’gar, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐL-W04: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Krông Búk, EaH’leo, Buôn Hồ, Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐL-W03: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Krông Bông, Lăk, Krông Ana, CưKuin, tỉnh Đăk Lăk

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐL-W02: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Eakar, M’Drắk, tỉnh Đăk Lăk

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

CPC-JICA-ĐL-W01: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Buôn Đôn, Ea Sup, tỉnh Đăk Lăk

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-PY-W04: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-PY-W03: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-PY-W02: Thi công xây lắp đường dây và TBA TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017