Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
29/09/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-PY-W01: Thi công xây lắp đường dây và TBA các huyện Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

29/09/2017 27/10/2017
03/09/2017 Tên dự án

Phạm vi gói thầu

Rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển

29/09/2017 01/10/2017
29/09/2017 Tên dự án

Tên và phạm vi gói thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển

29/09/2017 02/10/2017
30/06/2017 Information Technology Strategy and Enterprise Architecture for Smart Grid for EVNCPC

Package n0 TV-TDA-HTCNTTEVNCPC: consulting service for information technology enterprise architecture for smart grid

Limited Bidding within the U.S.A (only U.S. bidders are invited)

28/06/2017 18/08/2017
27/06/2017 Nhà máy thủy điện A Roàng

44-AR: Thi công hạng mục bảo vệ, chống sạt lở

Rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

29/06/2017 28/07/2017
12/06/2017 Cải tạo hệ thống điều khiển, bảo vệ và SCADA các TBA 110kV Lệ Thủy, Khe Sanh, Lao Bảo, Mộ Đức, Phù Cát, Mỹ Thành, Sông Cầu và Đăk R'lấp để chuyển sang vận hành không người trực

Gói thầu 01-HH-CTHTĐKBV: Cung cấp cáp điện các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

15/06/2017 26/06/2017
08/06/2017 Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

Gói thầu 11-PVSX: Cung cấp trang thiết bị tin học và văn phòng

Chào hàng cạnh tranh qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

08/06/2017 15/06/2017
07/06/2017 Nâng công suất các TBA 110kV Vĩnh Linh, Điện Nam - Điện Ngọc, Diên Hồng, Ea Kar, Krông Ana; Lắp MBA T2 các TBA 110kV Quán Ngang, Quảng Phú, Nhơn Tân, Mang Yang, Chư Prông; Chống quá tải các TBA 110kV An Khê, Chư Sê

Gói thầu 01B-HH-NCS+MBAT2: Cung cấp cáp điều khiển và cáp bọc hạ thế

Đấu thầu rộng rãi trong nước

13/06/2017 23/06/2017
12/05/2017 Nhà máy thủy điện Đăk Pring

Gói thầu 02-CBSX-DPR: Cung cấp xe ô tô bán tải

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

12/05/2017 19/05/2017
28/04/2017 Chống quá tải TBA 110kV Đồng Hới

Gói thầu 03-XL-ĐH: Vận chuyển máy biến áp

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

27/04/2017 08/05/2017