Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
22/07/2019 Dự án: An toàn thông tin hệ thống mạng EVNCPC - GĐ4

Gói thầu số 19CNTT-G48: Cung cấp, lắp đặt phần mềm bảo vệ hệ thống ảo hoá

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

22/07/2019 12/08/2019
24/06/2019 Chương trình cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm vô tuyến điện tần số RF 408,925 MHz năm 2019

Gói thầu số 01/DV: Cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm vô tuyến điện tần số RF 408,925 MHz năm 2019

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

24/06/2019 04/07/2019
21/06/2019 Chương trình mua sắm tập trung VTTB thuộc các dự án CNTT&VTDR tại các Công ty Điện lực năm 2019

Gói thầu 19CNTT-G14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị quản lý mạng và phần mềm các loại Gói thầu 19CNTT-G15: Cung cấp, lắp đặt thiết bị tường lửa, switch và phần mềm các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Qua Mạng)

20/06/2019 01/07/2019
18/06/2019 Dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT để vận hành các phần mềm dùng chung

Gói thầu số 19CNTT-G36: Cung cấp, lắp đặt máy tính chủ, hệ thống lưu trữ SAN storage và SAN switch.

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

18/06/2019 08/07/2019
18/06/2019 Dự án: Bổ sung tài nguyên phục vụ công tác thu thập dữ liệu đo xa

Gói thầu số 19CNTT-G16: Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ, thiết bị sao lưu và phần mềm

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

17/06/2019 08/07/2019
11/06/2019 Dự án: Bổ sung tài nguyên Trung tâm dữ liệu EVNCPC năm 2019

Gói thầu số 19CNTT-G05: Cung cấp máy chủ phiến, thiết bị lưu trữ mở rộng và phần mềm ảo hoá cho máy chủ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

11/06/2019 01/07/2019
24/05/2019 Công trình: Sắp xếp và nâng cấp hệ thống trình chiếu tại nhà ĐHSX EVNCPC

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp và lắp đặt hệ thống màn hình

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

24/05/2019 04/06/2019
08/05/2019 Dự án: An toàn thông tin hệ thống mạng EVNCPC (GĐ 3 – năm 2018)

Gói thầu số 19CNTT-G03: Cung cấp thiết bị tường lửa bảo vệ vùng DMZ và phần mềm bảo vệ bên trong máy ảo Gói thầu số 19CNTT-G04: Cung cấp thiết bị quản lý tập trung và phần mềm cho hệ thống bảo vệ ảo hoá

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

08/05/2019 20/05/2019
09/04/2019 Dự án Trạm biến áp 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối

gói thầu CPC-SBCR-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV đi ngầm của dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12/04/2019 10/05/2019
05/04/2019 Dự án: Hệ thống ứng dụng thu thập thông tin hiện trường - năm 2019

Gói thầu số 19CNTT-G02: Cung cấp phần mềm hệ thống thông tin địa lý và quản trị CSDL

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

05/04/2019 16/04/2019