Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
25/03/2019 Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Đăk Hà - Đăk Tô

Gói thầu CPC-ĐHĐT-PC: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh tháo dỡ thu hồi

Đấu thầu rộng rãi trong nước

28/03/2019 22/04/2019
12/03/2019 Chương trình: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình cải tạo chuyển đổi các TBA 110kV sang điều khiển xa.

Gói thầu 18KHAC-G78: Cung cấp thiết bị truyền dẫn quang.

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

12/03/2019 22/03/2019
08/03/2019 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đăk Lăk thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

gói thầu CPC-JICA-ĐL-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Eakar, M'Drắk tỉnh Đăk Lăk.

Đấu thấu rộng rãi trong nước

12/03/2019 01/04/2019
18/02/2019 Dự án Mở rộng TTGS vận hành lưới điện tại EVNCPC, kết nối dữ liệu SCADA với 13 TTĐK tại các tỉnh miền Trung

Gói thầu CPC-TTGS-VTTB-G01: Cung cấp và vận chuyển thiết bị, thi công lắp đặt, cài đặt cấu hình hệ thống truyền dẫn

Đấu thầu rộng rãi trong nước

21/02/2019 04/03/2019
21/01/2019 Tên dự án :Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon...

CPC-KFW3-MV-G04: Cung cấp thiết bị đóng cắt, cách điện và phụ kiện của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉn: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2009
21/01/2019 Tên dự án :Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon...

CPC-KFW3-MV-G03: Cung cấp tủ điện hạ áp,; thiết bị RMU cho trạm Kioks và dịch vụ lắp đặt của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉn: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2019
21/01/2019 Tên dự án :Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon...

CPC-KFW3-MV-G02: Cung cấp máy biến áp của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2019
21/01/2019 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum.

CPC-KFW3-MV-G01: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉn: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2019
14/01/2019 Trạm biến áp 110kV Chi Lăng và đấu nối

CPC-KFW3.1-CL-G02: Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin và dịch vụ lắp đặt cho TBA 110kV Chi Lăng (Trạm GIS);

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

18/01/2019 12/03/2019
17/12/2018 TBA 110kV Ea Soup và đấu nối

CPC-EaSoup-PC03: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ vị trí 174 (G1-23) đến TBA 110kV Ea Soup và cải ĐZ 35kV đi chung cột

Đấu thầu rộng rãi trong nước

18/12/2018 08/01/2019