Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
17/12/2018 TBA 110kV Ea Soup và đấu nối

CPC-EaSoup-PC02: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ vị trí 110 (G1-6) đến vị trí 174 (G1-23) và cải tạo ĐZ 35kV đi chung cột

Đấu thầu rộng rãi trong nước

18/12/2018 08/01/2019
17/12/2018 TBA 110kV Ea Soup và đấu nối

gói thầu CPC-EaSoup-PC01: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ TBA 110kV Cư M'gar đến vị trí 110 (G1-6) và NXT 110kV tại TBA 110kV Cư M'gar

Đấu thấu rộng rãi trong nước

18/12/2018 08/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-IaGrai-W02: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 110kV PleiKu- Ia Grai - Đức Cơ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-IaGrai-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Ia Grai và đường dây trung thế đấu nối sau trạm

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-HB2-W01: Thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp 110kV Hòa Bình 2 và ngăn đấu nối mở rộng TBA 110kV Hòa Thuận, hệ thống PCCC

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-Đ.Đa-W02: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 110kV Quy Nhơn 220kV-Đống Đa

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

gói thầu CPC-KWF3.1-BoTrach-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bố Trạch và đấu nối

Đấu thấu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
19/10/2018 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

CPC-KFW3-KT-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/10/2018 22/11/2018
19/10/2018 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

CPC-KFW3-KT-W01: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/10/2018 22/11/2018
19/10/2018 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

CPC-KFW3-GL-W05: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/10/2018 22/11/2018