Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
19/10/2018 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

CPC-KFW3.1-GL-W01: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp thành phố Pleilu, tỉnh Gia Lai

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/10/2018 22/11/2018
19/10/2018 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

CPC-KFW3.1-TTH-W05: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Hương Trà, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/10/2018 22/11/2018
18/10/2018 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 (dự án KfW 3.1)

CPC-KFW3-TTH-W04: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp cho huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu thấu rộng rãi trong nước

23/10/2018 22/11/2018
10/10/2018 Project Efficient Power Grids in Small and Medium-Sized Cities – Phase 1

- CPC-KFW3.1chung-G01: Supply and transport transformers. - CPC-KFW3.1chung-G02: Supply and transport primary and secondary equipment, computerised control system, communication system. - CPC-KFW3.1chung-G03: Supply and...

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

15/10/2018 30/11/2018
08/10/2018 Mua sắm tập trung MBA phụ tải phục vụ SXKD và ĐTXD đợt 1 năm 2019

Gói thầu 18MBAT-G65: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực BĐ, GL, KT, ĐL và ĐNo

rộng rãi trong nước

12/10/2018 01/11/2018
08/10/2018 Mua sắm tập trung MBA phụ tải phục vụ SXKD và ĐTXD đợt 1 năm 2019

Gói thầu 18MBAT-G64: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực QB, QT, TTH, QNa và QN

Đấu thầu rộng rãi

12/10/2018 01/11/2018
08/10/2018 Mua sắm tập trung MBA phụ tải phục vụ SXKD và ĐTXD đợt 1 năm 2019

Gói thầu 18MBAT-G63: Cung cấp MBA phụ tải các loại

Đấu thầu rộng rãi

12/10/2018 23/10/2018
04/10/2018 Trạm biến áp 110kV La Sơn và Đấu nối

Gói thầu CPC-LASON-G04: Cung cấp cột thép

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

04/10/2018 15/10/2018
04/10/2018 Trạm biến áp 110kV La Sơn và đấu nối

Gói thầu CPC-LASON-G03: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cáp quang, cách điện và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

04/10/2018 15/10/2018
03/10/2018 Trạm biến áp 110kV Đăk R’lấp 2 và đấu nối

Gói thầu CPC-ĐAKRLAP2-G02: Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống camera

Đấu thầu rộng rãi trong nước

19/09/2018 10/10/2018