Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
24/06/2009 "Lắp đặt 46 bộ lọc cắt sét 3 pha hạ áp tại tủ tự dùng của 46 TBA 110kV" thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 của Công ty Điện lực 3

Gói thầu 01: Cung cấp vận chuyển thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh (46 bộ cắt lọc sét 3 pha, 220/380VAC)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

03/07/2009 14/07/2009
09/06/2009 Các tiểu dự án thành phần "Cải thiện hệ thống lưới điện 22/35kV các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thuộc dự án Phân phối nông thôn (RD)

Gói thầu số PC3-MV-6PG01: Cung cấp dây dẫn; PC3-MV-6PG02: Cung cấp cách điện trung áp và phụ kiện; PC3-MV-6PG03: Cung cấp MBA; PC3-MV-6PG04: Cung cấp thiết bị đóng cắt; PC3-MV-6PG05: Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

18/06/2009 04/08/2009
05/06/2009 Phục vụ sản xuất 2009

Cung cấp biển báo an toàn

Đấu thầu rộng rãi trong nước

04/06/2009 19/06/2009
29/05/2009 Chuẩn bị sản xuất các công trình: "TBA 110kV Hội An và nhánh rẽ", "TBA 110kV Tam Quan và nhánh rẽ", "TBA 110kV Bình Chánh và nhánh rẽ", "TBA 110kV KonPlong và nhánh rẽ", "ĐZ 110kV KrôngBuk - EaH'leo và TBA 110kV EaH'leo".

Gói thầu CBSX-2.2: Cung cấp xe ôtô 2 cầu 11 chỗ ngồi chở công nhân phục vụ QLVH các công trình 110kV Hội An, EaH'leo

Đấu thầu rộng rãi trong nước

15/06/2009 30/06/2009
19/05/2009 Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề, phương tiện vận chuyển phục vụ quản lý vận hành các công trình: "TBA 110kV Đăk Mil", "ĐZ 110kV Đăk Nông-Đăk Mil", "ĐZ 110kV Cư Jut-Đăk Mil" và "Đấu nối Thuỷ điện Pleikrông vào lưới điện...

Gói thầu 11: Cung cấp trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật an toàn - thi công

Đấu thầu rộng rãi trong nước

22/05/2009 01/06/2009
13/05/2009 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2009 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Gói thầu 07: Cung cấp ắc quy kín khí.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

18/05/2009 28/05/2009
27/04/2009 Mở rộng 1 ngăn lộ 110kV TBA 110kV Đại Lộc

Gói thầu 03: Cung cấp cột cổng, xà thanh cái; Gói thầu 06: Thi công xây lắp phần xây dựng.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

29/04/2009 11/05/2009
27/04/2009 Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV TBA 110kV Phù Cát

Thiết bị điện 110kV và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

27/04/2009 14/05/2009
13/04/2009 Trung tâm VT&CNTT tổ chức mua sắm thiết bị Tin học

Mua sắm máy tính Server 02 Bộ, Mua sắm máy in tốc độ cao: 02 Bộ

Chào hàng cạnh tranh trong nước

15/04/2009 22/04/2009
31/03/2009 Nâng công suất TBA 110kV Văn Xá

Gói thầu2: Cung cấp VTTB 110kV; Gói thầu 3: Cung cấp VTTB cho gian phân phối 6kV; Gói thầu 4: Cung cấp cáp lực.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

10/04/2009 28/04/2009