Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
31/03/2009 Hoàn thiện thanh cái 110kV TBA 110kV Kon Tum

Gói thầu 11: Thiết bị điện 110kV

Đấu thầu rộng rãi

10/04/2009 28/04/2009
13/03/2009 Sửa chữa các tủ nạp ắc quy bị hư hỏng tại các TBA 110kV Lao Bảo, Phú Bài, Tam Kỳ, Phù Cát

Sửa chữa 04 tủ nạp ắc quy

Đấu thầu rộng rãi trong nước

20/03/2009 30/03/2009
06/02/2009 Trạm biến áp 110kV Nam Chu Lai và nhánh rẽ

Các gói thầu PC3-NCLai-G01; PC3-NCLai-G02; PC3-NCLai-G03

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

16/02/2009 01/04/2009
22/01/2009 Dự án Năng lượng nông thôn 2

Xây lắp 15 gói thầu (đấu thầu lại)

rộng rãi trong nước

02/01/2009 06/02/2009
16/01/2009 Các tiểu dự án Trạm biến áp 110kV Sơn Hoà, Chư Prông, Duy Xuyên và nhánh rẽ; Đường dây 110kV Hoà Bình - Krông Ana và TBA Krông Ana thuộc dự án Phân phối nông thôn (RD)

Gói thầu PC3-RD-4SS-G1; PC3-RD-4SS-G2; PC3-RD-4SS-G3; PC3-RD-4SS-G4; PC3-RD-4SS-G5; PC3-RD-4SS-G6.

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

03/02/2009 24/03/2009
08/01/2009 Đấu thầu VTTB đợt 2 Dự án Cấp điện thôn buôn chưa có điện 4 tỉnh Tây Nguyên

24 gói thầu VTTB: Dây dẫn, cách điện, Máy biến áp, thiết bị đóng cắt, tủ điện

rộng rãi trong nước

05/01/2009 20/01/2009
07/01/2009 Phục vụ kế hoạch SXKD 2009

Gói thầu số 3: cung cấp công tơ 1 pha các loại, gói thầu số 4: cung cấp công tơ 3 pha các loại

Đấu thầu rộng rãi

16/01/2009 06/02/2009
05/01/2009 Hoàn thiện TC 110kV TBA 110kV Kon Tum

GT 2: Thiết bị điện 110kV

Đấu thầu rộng rãi trong nước

06/01/2009 21/01/2009
05/01/2009 Phục vụ các công trình SCL 2009

GT 01: Chuổi cách điện polymer 110kV

Đấu thầu rộng rãi trong nước

06/01/2009 21/01/2009
15/12/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2009 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Gói thầu 01: Cung cấp dây cáp điện và phụ kiện đường dây; Gói thầu 02: Cung cấp thiết bị nhị thứ và tự dùng; Gói thầu 03: Cung cấp cột, xà và cấu kiện kim loại.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

24/12/2008 09/01/2009