Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
09/12/2008 Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Kon Tum

Gói thầu 01: Cung cấp vật tư thiết bị điện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

18/12/2008 05/01/2009
09/12/2008 Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Kon Tum

Gói thầu số 02: Cung cấp cột, xà thép; Gói thầu số 03: Thi công xây lắp phần xây dựng.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

28/12/2008 19/01/2009
28/11/2008 Năng lượng nông thôn 2

18 gói thầu xây lắp (đấu thầu lại)

rộng rãi trong nước

10/11/2008 10/12/2008
18/11/2008 Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008

Gói thầu 66: Thiết bị thí nghiệm, Gói thầu 67: Thiết bị đo lường, kiểm định

Đấu thầu rộng rãi trong nước

27/11/2008 16/12/2008
03/11/2008 Cải tạo, sắp xếp lại mạng truyền dẫn.

Cung cấp thiết bị truyền dẫn.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

10/11/2008 27/11/2008
20/10/2008 Mở rộng mạng WLL/CDMA 2000 1X khu vực thành phố Huế 2

Gói thầu 61: Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/10/2008 14/11/2008
08/10/2008 Trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008

Mua sắm ôtô 2 cầu 11 chỗ ngồi

Đấu thầu rộng rãi trong nước

20/10/2008 04/11/2008
08/10/2008 Trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008

Gói thầu 01: Mua sắm ôtô 2 cầu 11 chỗ ngồi

Đấu thầu rộng rãi trong nước

20/10/2008 04/11/2008
02/10/2008 Trung tu hai tổ máy Skoda số 6 và số 7 tại chi nhánh điện Lý Sơn của Điện lực Quảng Ngãi

Gói thầu 59: Cung cấp phụ tùng máy phát điện Skoda

Đấu thầu rộng rãi trong nước

14/10/2008 30/10/2008
24/09/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Gói thầu 46: Cung cấp ắc quy kín khí

Đấu thầu rộng rãi trong cả nước

09/10/2008 24/10/2008