Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
15/09/2008 Trạm biến áp 110kV Hội An và Nhánh rẽ

Gói thầu số 11: thi công toàn bộ phần còn lại của công trình.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

25/09/2008 24/10/2008
15/09/2008 Trạm biến áp 110kV Bình Chánh và Nhánh rẽ

Gói thầu số 5: thi công toàn bộ phần còn lại của công trình.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

25/09/2008 24/10/2008
15/09/2008 Trạm biến áp 110kV Tam Quan và Nhánh rẽ

Gói thầu số 6: thi công toàn bộ phần còn lại của công trình.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

25/09/2008 24/10/2008
15/09/2008 Trạm biến áp 110kV Konplong và Nhánh rẽ

Gói thầu số 7: thi công toàn bộ phần còn lại của DZ 110kV và ngăn xuất tuyến

Đấu thầu rộng rãi trong nước

25/09/2008 24/10/2008
21/07/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp Điện cao thế Miền Trung.

Gói thầu 26: Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ máy biến áp.

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

31/07/2008 15/08/2008
15/07/2008 Phục vụ sản xuất năm 2008

Gói thầu: Cung cấp biển báo an toàn

Chào hàng cạnh tranh

14/07/2008 21/07/2008
01/07/2008 Phục vụ sản xuất năm 2008

Gói thầu 42: Cột đèn di động chiếu sáng xử lý sự cố

Đấu thầu rộng rãi trong nước

09/07/2008 25/07/2008
09/06/2008 Xử lý sạt lỡ vị trí cột 103 Đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Quảng Ngãi

Gói thầu 01-VS: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước

09/06/2008 24/06/2008
06/06/2008 Xây dựng Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình Công ty Điện lực 3

Gói thầu 02: Cung cấp Tivi LCD 40 Inches

Chào hàng cạnh tranh

05/06/2008 17/06/2008
23/05/2008 DZ 110kV Krôngbuk-Eah'leo và TBA 110kV Eah'leo

Gói thầu số 9: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng TBA;NXT và NNT; Gói thầu số 10 : Cung cấp VTTB và thi công DZ từ ĐĐ đến G9; Gói thầu số 11 : Cung cấp VTTB và thi công DZ từ G9 đến ĐC

Đấu thầu rộng rãi

06/06/2008 07/07/2008