Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
23/05/2008 Phục vụ sản xuất năm 2008

Gói thầu 40: Tiếp địa áptômát và tiếp địa cáp vặn xoắn

Đấu thầu rộng rãi trong nước

19/05/2008 03/06/2008
15/05/2008 Nâng công suất TBA 110kV Văn Xá

Gói thầu 01: Cung cấp và lắp đặt MBA lực 110/6/6kV-40MVA

Đấu thầu rộng rãi trong nước

19/05/2008 04/06/2008
13/05/2008 Đường dây 110kV mạch kép Buôn Kuốp-Cư Jút

Gói thầu số 1: Cung cấp dây dẫn và dây chống sét; Gói thầu số 2: Cung cấp cách điện và phụ kiện; Gói thầu số 3:Cung cấp cột thép các loại; Gói thầu số 4: Cung cấp cáp quang và TB thông tin; Gói thầu số 5: Thi công xây lắp DZ 110kV...

Đấu thầu rộng rãi

26/05/2008 12/06/2008
02/05/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Gói 17: Cung cấp dây và cáp điện các loại

Đấu thấu rộng rãi trong nước

16/05/2008 02/06/2008
02/05/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp điện cao thế miền Trung

Gói 18: Cung cấp máy biến dòng 1 pha 35kV

Đấu thấu rộng rãi trong nước

16/05/2008 02/06/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 1a VTTB/KT: cung cấp dây dẫn trung áp tỉnh Kon Tum-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 2a VTTB/KT: cung cấp cách điện trung áp tỉnh Kon Tum-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 3a VTTB/KT: cung cấp dây dẫn hạ áp tỉnh Kon Tum-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 4a VTTB/KT: cung cấp Máy biến áp phân phối tỉnh Kon Tum-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 6a VTTB/KT: cung cấp Tủ điện trọn bộ tỉnh Kon Tum-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008