Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
17/04/2008 Công trình "Lắp đặt thanh cái 22kV Trạm biến áp 110kV AyunPa"

Gói thầu 01: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

28/04/2008 14/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 1a VTTB/DL: cung cấp dây dẫn trung áp tỉnh Đắc Lắc-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 2a VTTB/DL: cung cấp cách điện trung áp tỉnh Đắc Lắc-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 3a VTTB/DL: cung cấp dây dẫn hạ áp tỉnh Đắc Lắc-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 4a VTTB/DL: cung cấp Máy biến áp phân phối tỉnh Đắc Lắc-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 5a VTTB/DL: cung cấp Thiết bị đóng cắt tỉnh Đắc Lắc-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 6a VTTB/DL: cung cấp Tủ điện trọn bộ tỉnh Đắc Lắc-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 1a VTTB/GL: cung cấp dây dẫn trung áp tỉnh Gia Lai-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 2a VTTB/GL: cung cấp cách điện trung áp tỉnh Gia Lai-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 3a VTTB/GL: cung cấp dây dẫn hạ áp tỉnh Gia Lai-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008