Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
03/10/2018 Trạm biến áp 110kV Buôn Hồ và đấu nối

Gói thầu CPC-BUONHO-G02: Cung cấp, vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin, giám sát và dịch vụ kỹ thuật

Đấu thấu rộng rãi trong nước

19/09/2018 10/10/2018
03/10/2018 Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ SXKD và ĐTXD đợt 1 năm 2018

Gói thầu 18DAY-G68: Cung cấp dây cáp điện khu vực Gia Lai, Kontum, ĐăkLăk, ĐăkNông

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12/10/2018 01/11/2018
03/10/2018 Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ SXKD và ĐTXD đợt 1 năm 2018

Gói thầu 18DAY-G67: Cung cấp dây cáp điện khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12/10/2018 01/11/2018
03/10/2018 Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ SXKD và ĐTXD đợt 1 năm 2018

Gói thầu 18DAY-G66: Cung cấp dây cáp điện khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12/10/2018 01/11/2018
01/10/2018 Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

CPC-TTNTrang-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối TBA 110kV Trung tâm Nha Trang thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/10/2018 06/11/2018
28/09/2018 Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD đợt 1 và đợt 2 năm 2018

Gói thầu 18PT-G26: Cung cấp xe ô tô 15-16 chỗ ngồi cho các Công ty Điện lực BĐ, ĐNo

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Qua Mạng)

24/09/2018 05/10/2018
28/09/2018 Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD đợt 1 và đợt 2 năm 2018

Gói thầu 18PT-G25: Cung cấp xe ô tô 5-7 chỗ ngồi cho các Công ty Điện lực KT, ĐL, ĐNo.

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Qua Mạng)

24/09/2018 05/10/2018
28/09/2018 Chương trình: Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2018

Gói thầu 18KHAC-G59: Cung cấp dịch vụ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

04/10/2018 24/10/2018
24/09/2018 Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD đợt 1 và đợt 2 năm 2018

Gói thầu 18PT-G24: Cung cấp xe ô tô 5-7 chỗ ngồi cho các Công ty Điện lực QB, TTH, ĐN, QNa

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

24/09/2018 05/10/2018
25/09/2018 Dự án Trạm biến áp 110kV La Sơn và đấu nối

Gói thầu CPC-LaSon-G02: Cung cấp thiết bị đóng cắt 110kV, tủ điều khiển, bảo vệ, tủ 24kV, cáp kiểm tra, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin quang, hệ thống camera, hệ thống PCCC, phụ kiện và dịch vụ

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

25/09/2018 15/10/2018