Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 4a VTTB/GL: cung cấp Máy biến áp phân phối tỉnh Gia Lai-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 5a VTTB/GL: cung cấp Thiết bị đóng cắt tỉnh Gia Lai-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 1a VTTB/DN: cung cấp dây dẫn trung áp tỉnh Đắc Nông-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 2a VTTB/DN: cung cấp cách điện trung áp tỉnh Đắc Nông-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 3a VTTB/DN: cung cấp dây dẫn hạ áp tỉnh Đắc Nông-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 4a VTTB/DN: cung cấp Máy biến áp phân phối tỉnh Đắc Nông-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 5a VTTB/DN: cung cấp Thiết bị đóng cắt tỉnh Đắc Nông-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đăk Nông, thuộc chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Gói thầu 6a VTTB/DN: cung cấp Tủ điện trọn bộ tỉnh Đắc Nông-Đợt 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02/05/2008 20/05/2008
17/04/2008 Trang thiết bị thí nghiệm, viễn thông và kỹ thuật an toàn phục vụ hoạt động sản xuất của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Gói thầu 01A: Cung cấp thiết bị thí nghiệm

Đấu thấu rộng rãi trong nước

21/04/2008 06/05/2008
10/04/2008 Cải tạo lưới điện tiếp nhận để bán lẻ hai xã Hoà Bình 2 và Hoà Vinh, tỉnh Phú Yên

Gói thầu 27: Dây bọc hạ thế và cáp công tơ;

Đấu thầu rộng rãi trong nước

11/04/2008 30/04/2008