Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
18/02/2008 Lắp đặt máy điều hòa và hút ẩm cho các gian phân phối 22kV tại 18 Trạm biến áp 110kV

Gói thầu 1 - Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị

Đấu thầu rộng rãi trong nước

04/02/2008 22/02/2008
01/02/2008 Lắp đặt máy 2(110kV-25MVA)TBA 110kV Đại Lộc,Quảng Nam

Gói thầu số 1:Cung cấp MBA các loại; Gói thầu số 2: Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ 35kV; Gói thầu số 4: Cung cấp cáp ngầm và phụ kiện; Gói thầu số 6: Thi công xây lắp phần trạm biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

15/02/2008 01/03/2008
25/01/2008 Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Lệ Thủy

Gói thầu 1 - Cung cấp vật tư thiết bị phần điện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01/02/2008 25/02/2008
11/01/2008 Dự án thành phần cấp điện các thôn, buôn chưa có điện tỉnh Đăk Lăk thuộc Dự án cấp điện các thôn, buôn chưa có điện 5 tỉnh Tây Nguyên

Gói thầu số 6 XL/DL: Xây lắp đường dây và TBA huyện Buôn Đôn và Gói thầu số 11 XL/DL: Xây lắp đường dây và TBA huyện Krông Ana.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

17/01/2008 01/02/2008
10/01/2008 Cấp điện nhà máy xi măng Long Thọ II

Cung cấp cột thép

Đấu thầu rộng rãi trong nước

22/01/2008 18/02/2008
18/12/2007 Lắp đặt mạch 2 DZ 110kV Đông Hà-Lao Bảo

Cung cấp dụng cụ chuẩn bị sản xuất và bảo hộ lao động

Chào hàng cạnh tranh

04/01/2008 11/01/2008