Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
12/09/2018 Dự án Trạm biến áp 110kV La Sơn và đấu nối

Gói thầu CPC-LaSon-G01: Cung cấp máy biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12/09/2018 02/10/2018
31/08/2018 Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

Gói thầu số 01/EPC-SolarCPC: Thiết kế, cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm, bảo hiểm công trình, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuẩn bị sản xuất

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

31/08/2018 30/10/2018
23/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

gói thầu CPC-KFW3.1-KNô-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Krông Nô và đấu nối.

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

04/09/2018 09/10/2018
23/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1).

gói thầu CPC-KFW3.1-HB2-W02: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối sau TBA 110kV Hòa Bình 2

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

04/09/2018 09/10/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

gói thầu CPC-KFW3.1-Đ.Đa-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Đống Đa và đường dây trung thế đấu nối sau trạm

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

04/09/2018 09/10/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3.1-CL-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Chi Lăng, NXT tại TBA 110kV Xuân Hà và đường dây 22kV đấu nối sau TBA 110kV Chi Lăng

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

04/09/2018 09/10/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3.1-Kr.Năng-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Krông Năng và đấu nối

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

04/09/2018 09/10/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3-KT-W03: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Sa Thầy, Ia H'drai, Kon Rẫy, Kon Plong, tỉnh Kon Tum

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3-GL-W04: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Đăk Đoa, Mang Yang, Kong Chro, tỉnh Gia Lai

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

gói thầu CPC-KFW3-GL-W03: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Chư Păh, Chư Prông, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018