Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3-GL-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3-TTH-W03: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp thành phố Huế, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

gói thầu CPC-KFW3-TTH-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Hương Thủy, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018
22/08/2018 Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2, giai đoạn 1)

Gói thầu CPC-KFW3-TTH-W01: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

27/08/2018 26/09/2018
26/06/2018 Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

CPC-TTNTrang-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối TBA 110kV Trung tâm Nha Trang thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

29/06/2018 27/07/2018
25/05/2018 Dự án: Đầu tư hệ thống Back up dữ liệu của EVNCPC

gói thầu 18CNTT-G20: Cung cấp và lắp đặt máy chủ phiến, thiết bị lưu trữ Backup to Disk và phần mềm

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

25/05/2018 14/06/2018
25/05/2018 Dự án: Bổ sung tài nguyên cho Trung tâm dữ liệu phục vụ SXKD năm 2018

Gói thầu 18CNTT-G16: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lưu trữ SAN và phần mềm

Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

25/05/2018 14/06/2018
24/04/2018 Central Power Solar Plant Project.

Package No. 01/EPC-SolarCPC: Design, Supply, Construction, Installation, Testing, Commissioning, Insurance, Technology transfer and Training for preparation of production - Central Power Solar Plant Project.

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

27/04/2018 10/07/2018
17/04/2018 Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

Gói thầu CPC-TTNTrang-G01: Cung cấp máy biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

23/04/2018 15/05/2018
11/04/2018 Bổ sung tính năng hệ thống HNTH EVNCPC

Gói thầu 18CNTT-G09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị quản lý truy cập từ mạng ngoài vào hội nghị trực tuyến

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

11/04/2018 23/04/2018