Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
29/11/2019 Chương trình Nâng cao năng lực hệ thống tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung

Gói thầu số 19CNTT-G72: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị, phần mềm hệ thống tổng đài TTCSKH

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Qua Mạng)

29/11/2019 10/12/2019
15/11/2019 Dự án: Nâng cao năng lực dự phòng trung tâm dữ liệu EVNCPC năm 2019

Gói thầu số 19CNTT-G69: Cung cấp, triển khai lắp đặt thiết bị Data Center Switch, Cân bằng tải, Tường lửa, Thiết bị quản trị tập trung tường lửa và Bản quyền phần mềm cho hệ thống CSKH

Đấu thầu rộng rãi trong nước

15/11/2019 05/12/2019
14/11/2019 Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch ĐTXD, SCL lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19TBT-G28: Cung cấp tủ máy cắt hợp bộ trung thế

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

14/11/2019 04/12/2019
07/11/2019 Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19TBC-G29: Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV, rơ le và thiết bị truyền dẫn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

07/11/2019 27/11/2019
01/10/2019 Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19KHAC-G30: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

01/10/2019 11/10/2019
26/08/2019 Dự án: Nâng cao hạ tầng CNTT để vận hành các phần mềm dùng chung EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G47: Cung cấp và lắp đặt máy chủ các loại, thiết bị cân bằng tải, bản quyền phần mềm ảo hoá và giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

26/08/2019 16/09/2019
26/08/2019 Dự án: Triển khai điện toán đám mây dùng riêng cho EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G17: Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý hệ thống đám mây dùng riêng

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

26/08/2019 16/09/2019
26/08/2019 Dự án: Tối ưu hệ thống mạng WAN các đơn vị hậu cần thuộc EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G49: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị tường lửa, truyền dẫn và Switch

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

26/08/2019 09/09/2019
06/08/2019 Dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Gói thầu CPC-SBCR-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV đi ngầm của dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Đấu thầu rộng rãi

12/08/2019 10/09/2019
22/07/2019 Dự án: Nâng cao năng lực xử lý dữ liệu của EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G46: Cung cấp, lắp đặt máy tính chủ

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

22/07/2019 12/08/2019