Bản tin EVNCPCnews số 03/2021

14:32 - 09/04/2021  |  5879 lượt xem

Chia sẻ

Trang tin EVNCPC trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Bản tin EVNCPCnews số 03/2021 gồm các nội dung chính: - Công bố các Quyết định bổ nhiệm 6 đồng chí vào các vị trí chủ chốt tại các đơn vị. - Sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021, địa bàn miền Trung. - Tây Nguyên do EVNCPC quản lý đã tiết kiệm được 46.847 kWh điện. - Công tác phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tại EVNCPC phải luôn trong tư thế sẵn sàng. - Đấu giá các món quà tặng của CBCNV để gây quỹ hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, một hoạt động đầy ý nghĩa của phụ nữ cơ quan EVNCPC.

Ban Truyền thông EVNCPC

  VIDEO XEM NHIỀU