Bản tin EVNCPCnews số 04/2021

10:20 - 07/05/2021  |  5691 lượt xem

Chia sẻ

Trang tin EVNCPC trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Bản tin EVNCPCnews số 04/2021 gồm các nội dung chính: - Thực hiện Chỉ thị 05 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua không có đảng viên vi phạm pháp luật, Đảng bộ Tổng Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; - Chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn; - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNCPC yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên và toàn thể CBCNV nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch; - Để chương trình 5S thành công thì cần sự duy trì, cải tiến thường xuyên cùng sự tham gia tích cực, năng động, sáng tạo của toàn thể CBCNV Cơ quan Tổng công ty.

Ban Truyền thông EVNCPC

  VIDEO XEM NHIỀU