Những hoạt động nổi bật của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung năm 2021

13:24 - 08/01/2022  |  1707 lượt xem

Chia sẻ

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung đã bảo toàn được nguồn nhân lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp. Năm 2021 Công ty đã điều động 1.243 đội công trình triển khai công tác trên khắp 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đảm bảo an toàn khi mà hầu hết CBCNV trong các chuyến công tác phải thường xuyên tiếp cận với môi trường dịch bệnh đã xảy ra rộng khắp ở rất nhiều địa phương trên cả nước.

CPCETC

  VIDEO XEM NHIỀU