PC Phú Yên: 10 điểm nổi bật trong năm 2021

11:01 - 17/01/2022  |  527 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2021 đánh dấu bằng sự kiện dịch Covid-19 ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Phú Yên đã cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu kép, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ tốt nhu cầu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa phương tỉnh nhà.

Hồng Hoa + Kim Hoàng

  VIDEO XEM NHIỀU