Hoạt động tiêu biểu của PC Kon Tum năm 2021

08:36 - 18/01/2022  |  6187 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2021, với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự chỉ đạo sát sao của EVNCPC, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với sự hỗ trợ của người dân, PC Kon Tum đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều hoạt động tiêu biểu.

PC Kon Tum

  VIDEO XEM NHIỀU