10 sự kiện nổi bật của Công ty Điện lực Quảng Nam năm 2021

07:59 - 19/01/2022  |  5419 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2021, trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và nhiều đợt bão lũ, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung, với sự đoàn kết, nỗ lực của CBCNV, Công ty Điện lực Quảng Nam đã chủ động vượt khó, đảm bảo cung cấp đủ điện cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh nhà. Kết quả thể hiện qua 10 sự kiện nổi bật của Công ty trong năm 2021.

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU