PC Quảng Ngãi: Tích cực thực hiện nhiều giải pháp trong công tác KTGSMBĐ năm 2022

13:32 - 01/04/2022  |  507 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo của PC Quảng Ngãi, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ), PC Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trương Anh Tuấn

  VIDEO XEM NHIỀU