EVNCPC: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát xây dựng công trình điện

16:29 - 19/04/2022  |  782 lượt xem

Chia sẻ

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai như một công cụ tương tác giữa chương trình Quản lý đầu tư xây dựng – IMIS và người dùng. Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu hình ảnh của chương trình IMIS để phân tích, xử lý, đưa ra kết quả xác định các đối tượng trong hình ảnh. Từ đó, hệ thống thực hiện hiển thị báo cáo tổng hợp, cảnh báo cho phía người dùng để theo dõi kết quả, giám sát các trường hợp bất thường.

EVNCPC

  VIDEO XEM NHIỀU