PC Phú Yên: Ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyển đổi số

08:44 - 29/06/2022  |  352 lượt xem

Chia sẻ

Thời gian qua, PC Phú Yên đã xây dựng cơ sở hạ tầng phần cứng, hệ thống truyền dẫn từ Công ty đến các đơn vị nhằm đảm bảo cho lộ trình chuyển đổi số của EVNCPC. Ngoài việc nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong CBCNV, PC Phú Yên đã ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyển đổi số của EVNCPC nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng.

Hoa Hồng

  VIDEO XEM NHIỀU