PC Đà Nẵng: Tạo đột phá từ chuyển đổi số

07:32 - 29/06/2022  |  363 lượt xem

Chia sẻ

Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Không nằm ngoài guồng quay đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) từ đầu năm 2022 đến nay tiếp tục triển khai một cách đồng bộ các nội dung chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo ra sức bật mới trong sản xuất - kinh doanh, từ đó phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Q.Khải

  VIDEO XEM NHIỀU