Quảng Ngãi: Chuyển đổi số nhìn từ Điện lực Bình Sơn

07:05 - 30/07/2022  |  306 lượt xem

Chia sẻ

Hiện tất cả 100% dịch vụ điện của Điện lực Bình Sơn (ĐLBS) đã được chuyển sang trực tuyến cấp độ 4. 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số và được áp dụng trong các ứng dụng quản lý nội bộ, xử lý văn bản. ĐLBS cũng thực hiện phát hành 100% đối với văn bản nội bộ, văn bản đi theo chỉ đạo của cấp trên.

Phạm Quang Thành

  VIDEO XEM NHIỀU