PC Đắk Lắk: Tuyên truyền an toàn điện đến người thân CBCNV lao động trực tiếp

13:36 - 01/08/2022  |  1526 lượt xem

Chia sẻ

Trong tháng 6 và tháng 7/2022, PC Đắk Lắk đã tổ chức thành chuỗi chương trình tuyên truyền an toàn điện đến người thân của CBCNV lao động trực tiếp tại 14 Điện lực và 02 Đội sản xuất. Tuy lần đầu được tổ chức nhưng chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người thân CBCNV, giúp lan tỏa và nâng cao nhận thức về An toàn lao động.

Nguyễn Ngọc - Hương Cẩm

  VIDEO XEM NHIỀU