PC Đắk Lắk: Nghiên cứu mô hình tính toán ngắn mạch trong phần mềm DMS600

13:31 - 03/08/2022  |  389 lượt xem

Chia sẻ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển lưới điện thông minh, PC Đắk Lắk đã đẩy mạnh việc nghiên cứu mô hình tính toán ngắn mạch trong phần mềm Distribution management system - hệ thống quản lý lưới điện phân phối DMS600 (gọi tắt là DMS600). Đây là một trong những nền tảng cốt lõi, là cơ sở tiên quyết để vận hành các chức năng quan trọng phục vụ việc quản lý vận hành lưới điện.

Đức Nhật

  VIDEO XEM NHIỀU