Ý nghĩa từ một hội thi

13:44 - 17/08/2022  |  586 lượt xem

Chia sẻ

Mục đích của Hội thi để CBAT nắm bắt được những vấn đề chủ chốt, quan trọng trong HLATLĐ và có một kĩ năng có thể chuyển tải đến bà con và giúp cho bà con hiểu được làm thế nào đảm bảo an toàn điện. Qua đó, giúp cho người dân hai vấn đề. Một là, sẽ không bị phạt vi phạm hành chính làm ảnh hưởng đến thu nhập do những lỗi mà bà con không biết; hai là tránh được những tai nạn điện trong nhân dân.

Hoa Hồng + Kim Hoàng

  VIDEO XEM NHIỀU