PC Phú Yên: Triển khai phần mềm “Quản lý thu nhập và thuế”

11:07 - 08/09/2022  |  378 lượt xem

Chia sẻ

PC Phú Yên vừa thực hiện xây dựng chương trình “Quản lý thu nhập và thuế” áp dụng trong công tác tài chính.

Xuân Dưỡng

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU