PC Bình Định: Xây dựng báo cáo BI phục vụ công tác điều hành, sản xuất kinh doanh

09:46 - 08/09/2022  |  891 lượt xem

Chia sẻ

Với mục tiêu khai thác hiệu quả kho dữ liệu trung gian dùng chung của EVNCPC trong thời gian qua, PC Bình Định đã triển khai tự xây dựng dữ liệu từ công nghệ BI và bước đầu đưa vào thực hiện một số báo cáo riêng để phục vụ công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Châu Công Huyền

  VIDEO XEM NHIỀU