Chuyển đổi số trong công việc phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư

14:09 - 20/09/2022  |  389 lượt xem

Chia sẻ

Hiện nay, các dự án đầu tư nguồn và lưới điện của EVNCPC đều có phân tích hiệu quả đầu tư thông qua bài toán phân tích kinh tế tài chính (KTTC), tuy nhiên các đơn vị tư vấn thực hiện việc tính toán, phân tích bằng phần mềm excel, số liệu đầu vào tính toán không thống nhất giữa các dự án. Thông tin không đồng nhất dẫn đến khó kiểm soát và mất nhiều thời gian trong khâu kiểm tra, thẩm định. Nhằm đảm bảo hiệu quả cho công tác quản lý của EVNCPC, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT)đã lập phương án xây dựng chương trình phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư kèm hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất trong toàn EVNCPC, phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư nguồn và lưới điện trước khi quyết định đầu tư dự án và đánh giá kết thúc dự án.

Phạm Chấn Phước

  VIDEO XEM NHIỀU