PC Bình Định: Nỗ lực trong tiến trình chuyển đổi số

15:09 - 25/09/2022  |  738 lượt xem

Chia sẻ

Trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên tiên tập trung hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới điện phục vụ cung ứng điện một cách hiệu quả và thực hiện kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn; xác định sự cố về mạng lưới điện nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng. PC Bình Định đã và đang thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số do tỉnh đề ra

Vĩnh Hiền

  VIDEO XEM NHIỀU