EVNCPC: Tăng tốc để về đích chuyển đối số

15:23 - 10/10/2022  |  726 lượt xem

Chia sẻ

Theo Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia năm 2022, cùng EVNCPC nhìn lại những nhiệm vụ chuyển đố Điện lực miền Trung đã hoàn thành và đưa vào ứng dụng trong thời gian qua.

Nguyễn Đình Vỹ

  VIDEO XEM NHIỀU