Triển khai thí điểm chương trình cung cấp dịch vụ điện trên nền bản đồ số Google Maps

16:34 - 17/10/2022  |  805 lượt xem

Chia sẻ

Nằm trong mục tiêu chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, vừa qua Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ điện trên nền bản đồ số Google Maps. PC Đà Nẵng được lựa chọn là công ty Điện lực sẽ triển khai thí điểm chương trình nhằm đánh giá tính đáp ứng, khả thi trước khi áp dụng rộng rãi trong toàn Tổng công ty.

Trang Châu

  VIDEO XEM NHIỀU