PC Phú Yên: Chuyển biến trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng

14:00 - 08/11/2022  |  625 lượt xem

Chia sẻ

Với mục tiêu chuyển đổi số trong đó khách hàng được hưởng lợi từ khâu yêu cầu dịch vụ đến ký hợp đồng, thanh toán được thực hiện trực tuyến trên nền tảng số. Hiện nay, việc thực hiện chuyển đổi số đã mang lại cho PC Phú Yên những bước chuyển mạnh mẽ từ kinh doanh cung cấp điện sang kinh doanh dịch vụ cung cấp điện, hướng tới phục vụ khách hàng được thuận tiện nhất.

Mai Khoa

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU