PC Gia Lai: Hiệu quả từ các sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý kỹ thuật

08:45 - 04/11/2022  |  668 lượt xem

Chia sẻ

Thời gian qua, PC Gia Lai đã không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải tạo, nâng cấp công nghệ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật, góp phần đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trên địa bàn tỉnh.

Văn Thiện

  VIDEO XEM NHIỀU