PC Phú Yên: Đảm bảo tỷ lệ online trên hệ thống đo xa RF-Spider một cách bền vững

08:27 - 03/11/2022  |  790 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 10/12/2021, PC Phú Yên hoàn thành việc lắp đặt 100% công tơ điện tử trên địa bàn toàn tỉnh, đây là dấu ấn quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa đề án lưới điện thông minh. Tuy nhiên, tình trạng online trên hệ thống đo xa RF-Spider chỉ đạt ở mức bình quân 99,70%. Để đảm bảo tỷ lệ online một cách bền vững, PC Phú Yên đã triển khai nhiều giải pháp bằng việc lựa chọn Điện lực Tuy An làm thí điểm.

Hoa Hồng

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU