PC Đắk Lắk: Đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số

16:20 - 11/11/2022  |  519 lượt xem

Chia sẻ

Trong thời gian qua, PC Đắk Lắk không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, việc áp dụng các hình thức trực tuyến trên nền tảng số hóa đã góp phần tạo nhiều kênh tiếp cận, đáp ứng kịp thời nhu cập nhật thông tin, tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) của CBCNV.

Vương Huệ

  VIDEO XEM NHIỀU