EVNCPC: Hiệu quả triển khai ký số chứng thư số nội bộ (EVNCA)

13:41 - 22/12/2022  |  493 lượt xem

Chia sẻ

Nằm trong nhiệm vụ chuyển đổi số của EVN giao, EVNCPC đã triển khai chứng thư số nội bộ (EVNCA) cuối năm 2019 nhưng quy mô áp dụng hạn chế, số lượng ít. Từ đầu năm 2021 đến nay số lượng ký số EVNCA tăng lên đáng kể trong toàn EVNCPC, với nhiều chương trình áp dụng ký số.

Nguyễn Thị Vân Anh

  VIDEO XEM NHIỀU