PC Đà Nẵng chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022: Lấy khách hàng làm trung tâm

13:01 - 29/12/2022  |  446 lượt xem

Chia sẻ

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là điều kiện cần để doanh nghiệp tự đổi mới và thích ứng sau dịch bệnh. Không nằm ngoài guồng quay đó, ngay từ đầu năm 2021, thực hiện theo chủ trương và chỉ đạo của EVN và EVNCPC, PC Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ với mục tiêu chuyển đổi số lấy khách hàng là trung tâm, qua đó rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ điện, đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Châu Trang

  VIDEO XEM NHIỀU