PC3-INVEST: Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

13:52 - 09/01/2023  |  420 lượt xem

Chia sẻ

Chuyển đổi số là một trong những yếu tố cốt lõi trên hành trình “chuyển mình” của doanh nghiệp trong nền công nghiệp 4.0. Nhận thấy điều đó, trong những năm qua, với sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và các cấp lãnh đạo, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã triển khai nhiều hành động cụ thể để ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của mình như quản trị nội bộ, quản lý kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh, đào tạo và truyền thông.

Lê Thanh Hoàng - Nguyễn Đức Linh

  VIDEO XEM NHIỀU