Xây dựng chương trình tính chọn đường đặc tính phối hợp bảo vệ giữa các máy cắt trên lưới điện và hỗ trợ ban hành, quản lý phiếu chỉnh định rơle

15:32 - 06/02/2023  |  352 lượt xem

Chia sẻ

Hiện nay, lưới điện PC Gia Lai có 12 TBA 110kV, 13 trạm trung gian và hơn 260 recloser đang vận hành. Với sự phát triển hiện đại hóa lưới điện cũng như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, số lượng TBA 110KV, recloser này sẽ ngày càng phát triển và mở rộng, theo đó, số lượng phiếu chỉnh định rơle ban hành mới và ban hành lại cho phù hợp với yêu cầu ngày càng nhiều. Thực tế này đòi hỏi phải có một chương trình có thể mô phỏng tất cả các đường đặc tính của các chủng loại recloser khác nhau, hỗ trợ người dùng xuyên suốt trong công tác ban hành, quản lý các phiếu chỉnh định rơle.

Quốc Duy - Lê Minh

  VIDEO XEM NHIỀU